Jezus, hoop van de wereld

Jezus is geen theologie. Jezus is geen mantra. Jezus is God die mens werd.
Hij is de weg naar de Vader, de waarheid in ons bestaan en het leven zelf.

Jezus Ga verder

Jezus is voor velen een muurschilderij in een antiek gebouw of een figuur aan een kruis in een oude kerk. Sommigen zien Jezus als stichter van een godsdienst, anderen als een moraalridder. Maar volgens de Bijbel is Jezus geen één van deze dingen. Jezus is God die mens werd, de weg naar de Vader, de waarheid in ons bestaan en het leven zelf.

Het christelijke geloof kan niet zonder Jezus. Hij staat centraal. En Hij kwam niet naar deze aarde om een godsdienst te stichten, maar om ons met God de Vader te verzoenen. Om de prijs voor onze zonden te betalen en ons het leven te schenken zoals God het bedoeld heeft: een leven dat voortvloeit uit een hechte relatie met Hem—vol vreugde, passie en liefde. Een leven dat na de lichamelijke dood in eeuwigheid verder geleefd wordt, verlost van alle duisternis en pijn van deze wereld.

De Bijbel vertelt ons dat Jezus kwam om het evangelie te verkondigen. Evangelie betekent: “het goede nieuws, de blijde boodschap.” Het nieuws dat Jezus verkondigde, luidt als volgt:

God schiep de mens. Maar de mens keerde zich van God af, wat de Bijbel zonde noemt. De schuld van de mens moest vereffend worden om de relatie met God te herstellen en eeuwig leven in Zijn nabijheid mogelijk te maken. Jezus heeft die prijs betaald: door voor ons te sterven, door Zijn bloed voor ons te vergieten. Hij nam de straf op Zich zodat wij de vrede zouden ontvangen. Nadat Jezus terugging naar de Vader heeft Hij ons Zijn Heilige Geest gegeven om iedereen, die in Hem gelooft en Zijn offer heel persoonlijk als geschenk ontvangt, bij te staan, te troosten, te leiden en kracht te geven.

"Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij Zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben." Johannes 3:16
Johannes 3:16

In Jezus werd Gods genade en liefde zichtbaar: heilbrengend voor alle mensen die in Hem geloven. En Jezus zei heel duidelijk: “Een andere weg naar God bestaat niet. Er is slechts één weg, en die weg ben Ik.” Jezus is de enige weg naar God omdat Hij alleen in staat was om de prijs voor onze zonden te betalen. De mens kan zichzelf niet redden. God heeft voor de redding gezorgd door Zijn zoon Jezus. Niemand anders heeft zijn leven voor jou gegeven. Niemand anders kwam voor jou uit de hemel naar de aarde. Niemand anders heeft ooit zo'n grote liefde getoond. Dit maakt Jezus uniek en ongeëvenaard.

Open je hart voor Jezus. Hij wacht op jou. En Hij staat klaar om je met open armen te ontvangen. Wil je Hem als je persoonlijke Redder in je leven ontvangen en verzoend worden met God? Dan kun jij onderstaand gebed uitspreken:

Jezus, ik heb U nodig. Ik ben een zondaar die vergeving nodig heeft. Ik wil U als mijn Redder en Heer ontvangen. Vergeef mij al mijn zonden en verzoen mij met de Vader. Neem mijn oud en zondige leven en maak mij nieuw. Geef mij Uw vrede en help mij met U te leven zoals U dat wil.

Omdat U zei dat U iedereen ontvangt die tot U komt, weet ik dat U dat ook bij mij doet. U heeft mij nu al mijn zonden vergeven. Ik ben nu een kind van God. Ik heb nu vrede met God. Mijn oude leven is voorbij. Ik heb nu Uw leven ontvangen en mag leven door Uw genade en liefde.

Dank U, Jezus!
Amen.

Wil je meer weten?

Bezoek ons
Jezus